Christian Hambro

Partner
Telefon: 22 94 14 20
Fax: 850 29 443
Mobil: 922 47 272
Epost: ch@ghg.no

Last ned vCard til Outlook

Christian Hambro yter juridisk bistand særlig innen forvaltningsrett, EØS-rett, offentlige anskaffelser, herunder statsstøtteregler, selskapsrett, skatterett og arbeidsrett. Han arbeider mye med skatterettslige problemstillinger i tilknytning til forskning og utvikling.

I 2012 ga han ut boken 'FoU og Skatt'. Vennligst følg linken: www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/FoU-og-skatt

Christian Hambro har lang operasjonell erfaring. Han har vært direktør i Statens forurensningstilsyn og i Statskonsult, direktør og leder for organisasjonsdivisjonen i Saga Petroleum og adm. direktør i Norges Forskningsråd.

Innehar styreverv i en rekke offentlige og private virksomheter.

 • Medlem av Regjeringens karanteneutvalg 2014
 • Styreleder - Transparency International Norge 2010
 • Medlem, kontrollkomitéen – Nordea Bank Norge ASA 2010
 • Medlem, kontrollkomitéen – Nordea Finans Norge AS 2010
 • Styremedlem, Essens.no AS 2006
 • Partner - Gram, Hambro & Garman 2004
 • Adm. dir. - Norges Forskningsråd 1995-2004
 • Divisjonsdirektør - Saga Petroleum 1992-1995
 • Adm. dir. - Statskonsult 1986-1992
 • Statssekretær - Justisdepartementet 1986
 • Adm. dir. - Statens forurensningstilsyn 1981-1986
 • Advokat - Regjeringsadvokaten 1980-1981
 • Byråsjef og senere underdirektør - Miljøverndepartementets Forurensningsavdeling 1974-1979
 • Konsulent - Justisdepartementets Lovavdeling 1971-1974
 • Cand. Jur. - Universitetet i Oslo 1971
 • Vitenskapelig assistent - Nordisk Institutt for Sjørett 1969-1971


  Tilbake  |   Neste  

  Vis partnere
  Vis fullmektiger