Christian Hambro yter juridisk bistand særlig innen forvaltningsrett, EØS-rett, offentlige anskaffelser, herunder statsstøtteregler, selskapsrett, skatterett og arbeidsrett. Han arbeider mye med skatterettslige problemstillinger i tilknytning til forskning og utvikling.

I 2017 ga han ut boken ‘FoU og Skatt‘. I 2017 utga han boken SkatteFUNN-regler og praksis. Christian Hambro benyttes som rådgiver på feltet skatt og FoU av både bedrifter, næringsorganisasjoner, offentlige myndigheter og EU-kommisjonen. Han har deltatt i flere arbeidsgrupper under EU-kommisjonen som har dannet grunnlag for EUs policy på området.

Christian Hambro har lang operasjonell erfaring. Han har vært direktør i Statens forurensningstilsyn og i Statskonsult, direktør og leder for organisasjonsdivisjonen i Saga Petroleum og adm. direktør i Norges Forskningsråd.

Innehar styreverv i en rekke offentlige og private virksomheter.

 • Medlem av Regjeringens karanteneutvalg 2014
 • Styreleder – Transparency International Norge 2010
 • Medlem, kontrollkomitéen – Nordea Bank Norge ASA 2010
 • Medlem, kontrollkomitéen – Nordea Finans Norge AS 2010
 • Styremedlem, Essens.no AS 2006
 • Partner – Gram, Hambro & Garman 2004
 • Adm. dir. – Norges Forskningsråd 1995-2004
 • Divisjonsdirektør – Saga Petroleum 1992-1995
 • Adm. dir. – Statskonsult 1986-1992
 • Statssekretær – Justisdepartementet 1986
 • Adm. dir. – Statens forurensningstilsyn 1981-1986
 • Advokat – Regjeringsadvokaten 1980-1981
 • Byråsjef og senere underdirektør – Miljøverndepartementets Forurensningsavdeling 1974-1979
 • Konsulent – Justisdepartementets Lovavdeling 1971-1974
 • Cand. Jur. – Universitetet i Oslo 1971
 • Vitenskapelig assistent – Nordisk Institutt for Sjørett 1969-1971

Christian Hambro

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 922 47 272
Epost: ch@ghg.no

VCARD