Rådgiver og prosessfullmektig innen de fleste forretningsjuridiske områder, herunder alminnelig kontraktsrett, kjøp og salg av virksomheter, finansiering, selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold samt prosedyre.

Christian har til sammen 17 års erfaring som styreleder i eiendomsmeglerforetak i perioden 2010 – 2018, fordelt på tre foretak. Christian har også hatt en rekke styreverv i aksjeselskaper relatert til eiendomsutvikling og eiendomsinvesteringer de siste 15 årene, og har lang styreerfaring fra boligsameier og borettslag. Christian er for tiden også medlem av Appellkomitéen i Norges Håndballforbund.

  • Partner – Gram, Hambro & Garman 2007
  • Faglig leder – Privatmegleren Parkveien Eiendomsmegling AS 2004-2005
  • Advokat – Gram, Hambro & Garman 2000
  • Advokatfullmektig – Gram, Hambro & Garman 1998
  • Spesialfag – University of Edinburgh 1997
  • Cand. Jur. – Universitetet i Oslo 1997

Christian

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 922 66 887
Epost: csg@ghg.no

VCARD