Dag Fredrik B. Josefsen har fullført master i Rettsvitenskap ved UiO. Dag Fredrik tok de forskjellige valgfagene i de tradisjonelle immaterialrettene i løpet av studiet, i tillegg skrev han masteroppgave om varemerkerett.

Dag Fredrik har høy kompetanse på pengekrav mot flyselskapene etter EU-forordning 261/2004. Han har erfaring med forliksmøter og klienthåndtering. Gjennom å jobbe med EU-rett, internasjonale klienter og utvekslingsopphold i Chicago har han opparbeidet seg god erfaring med juridisk arbeid på engelsk.

I Gram, Hambro & Garman Advoaktfirma AS jobber Dag Fredrik med forretningsjuridiske spørsmål.

  • Advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS 2021-
  • Mastergrad i rettsvitenskap ved UiO 2021
  • Juridisk saksbehandler i Indem Advokatfirma AS 2020-2021

KONTAKT

Mobil: (+47) 97548864
Epost: dfj@ghg.no