Halfdan Lowzow er partner i GHG. Han har arbeidet som forretningsadvokat siden 1987.

Rådgiver for norske og internasjonale virksomheter:

  • Kjøp og salg av virksomheter. Selskapsrettslige spørsmål. Vedtekter og aksjonæravtaler. Konsesjoner.
  • Rådgivning til utenlandske selskaper ved etablering og drift i Norge.
  • Prosjektfinansiering, industrilån og obligasjonslån.
  • Kjøp, salg og leasing av fly. Rangert som ledende i Norge, se www.expertguides.com.

Last ned: Arikkel om Konvensjon om internasjonale sikkerheter i mobilt løsøre

(Cape Town – konvensjonen)

Arbeidsplasser:
Halfdan Lowzow etablerte i 1987 advokatfirmaet Lowzow & Reed senere Lowzow & co, som etter flere års ekspansiv drift fusjonerte til Haavind. Der var han var partner frem til han begynte i GHG i 2013. Før han startet egen virksomhet, var han ansatt som saksbehandler i Forbrukerdepartementet og i Handelsdepartementet, garantiseksjonen.

Halfdan Lowzow er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1984.

Halvdan

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 907 46 520
Epost: h.lowzow@ghg.no

VCARD