Hans P. Bjerke har over 20 års erfaring som advokat og har betydelig internasjonal erfaring. Han er rådgiver og prosessfullmektig innen flere forretningsjuridiske områder og arbeider mye med selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har bl.a. saker som vedrører tilbudsplikt og verdsettelse av bedrifter, for eksempel i forbindelse med oppkjøp og tvangsutløsning av minoritetsaksjonærer, kjøp og salg samt refinansiering av virksomheter.

I tillegg arbeider han med kontraktsrett og tvisteløsning, særlig innen shipping og offshore, herunder kjøp og salg av skip, bygge- og reparasjonskontrakter, certepartier, lasteskader, forsikring etc. Han benyttes også i internasjonale transaksjoner og tvister, herunder ved prosedyre for utenlandske domstoler.

 • Partner – Gram, Hambro & Garman 2008
 • Partner – DLA Nordic 2006-2008
 • Advokat – Gram, Hambro & Garman 1996-2006
 • Advokat – Bjerke & Valen 1995-1996
 • Advokat – Lund, Gundersen & Co 1993-1995
 • Advokat – Lund & Co 1992-1993
 • Advokatfullmektig – Arntzen, Underland & Co 1990-1992
 • Master of Laws in Admiralty – Tulane Law School 1990
 • Cand. Jur. 1989 – Universitet i Oslo
 • Vit. ass. på Nordisk Institutt for Sjørett 1987-88 og på Institutt for Strafferett og Kriminologi 1988-89.
 • Publisert artikkel i Regnskap og Revisjon 4. utgave 2014 – Endring og rullering av obligasjonslån: Obligasjonseiermøtets kompetanse

Hans P Bjerke

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 917 59 246
Epost: hpb@ghg.no

VCARD