Rådgiver og prosessfullmektig innen forretningsjuridiske områder, med personvern, arbeidsrett og kontraktsrett som spesialfelt.

  • Advokatfullmektig, Gram, Hambro & Garman, 2018
  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018

Madiha

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 982 89 775
Epost: mk@ghg.no

VCARD