Rådgiver og prosessfullmektig innen generell kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, omstruktureringer, kjøp og salg av bedrifter, fast eiendoms rettsforhold, bygge- og entrepriserett og transportrett.

Yngve von Ahnen har mange års erfaring som rådgiver for flere store landsomfattende kjeder, særlig innen servicesektoren og varehandelen. Han har bistått ved etablering av kjeder, utarbeidelse av kontrakter, herunder franchiseavtaler etc.

  • Møterett for Høyesterett
  • Partner – Gram, Hambro & Garman 1991
  • Advokatfullmektig/advokat – Gram, Hambro & Garman 1986
  • Advokatfullmektig – Flod og Flod 1985
  • Cand. Jur. – Universitetet i Oslo 1985

Yngve

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 918 79 347
Epost: yva@ghg.no

VCARD