Velkommen til GHGs German Desk

German Desk bistår både tysk- og norsktalende klienter i alle saker innenfor norsk og tysk forretningsjus, samt tilgrensende områder.

GHG har langvarige forbindelser til bl.a. Tyskland, Østerrike og Sveits, som er viktige handelspartnere for Norge. Forretningsmessig suksess er ofte betinget av god forståelse av gjeldende rettsregler, kultur og språklige nyanser. Personlig kontakt mellom advokatene i German Desk og klientene (på klientenes foretrukne språk), gir gode muligheter for rask og løsningsorientert rådgivning.

Vi representerer også tysktalende klienter i saker for domstolene og andre institusjoner i Norge.

German Desk ledes av advokat og Rechtsanwalt (D) Ralf Sedlmayr.

Ralf Sedlmayr har både norsk og tysk advokatbevilling, og snakker begge språkene flytende. Sedlmayr har mange års internasjonal erfaring, og er bl.a. tillitsadvokat for den Østerrikske ambassaden i Norge. Han har i tillegg vært styreleder for Norsk-Tysk Selskap i mange år.

GHG er videre partner for Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo, samt medlem av de internasjonale juridiske samarbeidene JCA International og Ars Legis.