Større enheter og internasjonalt samarbeid har gitt et økt fokus på konkurranserett. Våre advokater gir råd i forbindelse med konkurransereguleringer og vurderer prissamarbeid, eierskapskontroll og offentlige innkjøp. Vi har også bred og langvarig erfaring med vurdering av konkrete saker og problemstillinger som forelegges Konkurransetilsynet, eller påklages til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

We have broad expertise in EU legislation in a variety of industries and within our international network, we can provide assistance across national borders.

 

 

 

We can assist with:

  • Assistance in acquisitions and mergers & #8211; communication with the competition authorities
  • Assessment and review of agreements and cooperation
  • Assessment of whether the regulations and schemes contravene the EEA rules on the free flow of goods, services, persons and capital
  • Execution of comliance programs
  • Assessment of state aid and the scope for action within the regulations

CONTACT PERSON