Større enheter og internasjonalt samarbeid har gitt et økt fokus på konkurranserett. Våre advokater gir råd i forbindelse med konkurransereguleringer og vurderer prissamarbeid, eierskapskontroll og offentlige innkjøp. Vi har også bred og langvarig erfaring med vurdering av konkrete saker og problemstillinger som forelegges Konkurransetilsynet, eller påklages til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Vi har bred kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer og innenfor vårt internasjonale nettverk, kan vi yte bistand på tvers av landegrenser.

 

 

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Bistand ved oppkjøp og fusjoner – kommunikasjon med konkurransemyndighetene
  • Vurdering og gjennomgang av avtaler og samarbeid
  • Vurdering av om reguleringene og ordninger er i strid med EØS-reglene om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital
  • Utførelse av comliance-programmer
  • Vurdering av statsstøtte og handlingsrommet innenfor regelverket

KONTAKTPERSON