Skriveplass

GHG tilbyr utvalgte studenter skriveplass for å skrive avhandlingen som inngår i mastergraden. Vår utvelgelse av hvilke studenter som tilbys skriveplass, avhenger av faglig dyktighet, personlige egenskaper og temaet for avhandlingen. For at våre advokater skal kunne bistå med sin kompetanse og fungere som en sparringspartner under arbeidet, er det en forutsetning at masteroppgaven omhandler et tema som inngår i våre fag- og satsningsområder.

Studentene som tilbys skriveplass hos oss får blant annet:

  • Egen arbeidsplass med tilhørende fasiliteter
  • Egen fadder som sørger for at du blir godt mottatt og inkludert
  • Faglig veiledning fra våre advokater, både før skrivearbeidet igangsettes og underveis i arbeidet
  • Tilgang til vårt bibliotek og juridiske databaser
  • Gratis lunsj

Studentene er også hjertelig velkomne til å delta på våre sosiale arrangementer i perioden de er hos oss. Hvis dette høres interessant ut, send en søknad med angivelse av temaet for masteroppgaven, CV og karakterutskrift til Morten Garman mg@ghg.no.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 1. november.

Søknadsfrist for høstsemesteret er 1. april.