Behandling av personopplysninger i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS («GHG»).

Når du bruker nettsiden vår eller på annen måte er i kontakt med oss vil GHG behandle personopplysninger om deg. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, og følgelig den regulering som følger av EUs personvernforordning (heretter omtalt som «GDPR»). Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS ved styret. Kontaktinformasjonen til GHG er:

​Adresse: Rådhusgaten 5b, 0151 Oslo

E-post: advokat@ghg.no

Telefon: 22 94 14 20

Organisasjonsnr.: 980 407 543

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Nadia Nilsen| nn@ghg.no | 90 77 22 12.

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Ved bruk av våre advokattjenester vil vi registrere og behandle personopplysninger tilknyttet klienten i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre oppdraget og administrere kundeforholdet, herunder fakturering. Behandlingen skjer på grunnlag av GHGs berettigede interesse i å gjennomføre oppdraget og oppbevare informasjon tilknyttet saken, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.
  4. Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nedenfor. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen, herunder bokførings- og hvitvaskingsreglene.

For å kunne utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre IKT-systemer. Våre underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger som vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre IKT-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvernlovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

3. Informasjonskapsler (cookies) og webanalyse

GHG bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider, som for eksempel Google Analytics. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på enheten du bruker for å besøke en nettside. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid og for å vise mest mulig relevant innhold for en forbedret brukeropplevelse.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at cookies fra ghg.no ikke aksepteres. Dette kan imidlertid føre til en dårligere brukeropplevelse av nettsiden.

Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.

I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. I den grad vi behandler personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler, er det rettslige grunnlaget berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. GHGs berettigede interesse er å administrere og forbedre nettsidene og tjenester for øvrig.

Mer informasjon om informasjonskapsler finner du blant annet på nettsidene til Nettvett (https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/).

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger som lagres i tilknytning til advokatoppdrag lagres rutinemessig i 10 år etter at oppdraget er avsluttet, i samsvar med Advokatforeningens anbefalinger. Oppdraget vil kunne lagres utover 10 år dersom vi har et lovmessig behandlingsgrunnlag og behov for fortsatt lagring av personopplysningene.

Regnskapslovgivningen pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom, som hovedregel 3,5 år eller 5 år.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss via e-post til nn@ghg.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss via e-post til nn@ghg.no. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etter komme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut i fra aktuelle lovbestemmelser.

Du kan for øvrig også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.