GHG er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden 1977 har levert advokattjenester til nasjonale og internasjonale aktører innen næringsliv, offentlig virksomhet og privatmarkedet.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet, konkretisert, løsningsorientert og strategisk rådgivning, med utgangspunkt i klientens muligheter og definerte behov. Fremdriftsorientert rådgivning bygger gjerne på et nært forhold til den enkelte klient, hvor rådgivningen kan settes inn i den rette strategiske og forretningsmessige sammenheng.

Rådgivningen vil normalt være verdiorientert. De juridiske tjenestene vil i utgangspunktet være en støttefunksjon i forhold til klientens mål. Innsatsen tilpasses klientens muligheter og risiko. Vi er opptatt av å tilrettelegge slik at du på best mulig måte vil kunne nå dine mål.

For hvert oppdrag er det én ansvarlig advokat, som vil samarbeide med en eller flere andre av firmaets jurister etter behov. Dette bestemmes av oppdragets art og klientens ønsker. Vi har et et tett samarbeid mellom medarbeiderne og vil kunne tilby kontinuerlig partner oppfølgning på de enkelte sakene. Vi legger stor vekt på konfidensialitet. Vi vil normalt ikke omtale enkeltsaker eller klientforhold, uten når dette er klientens uttrykte ønske. Dette gjelder selv om oppdraget antas å være kjent for allmennheten. Disse hjemmesider vil derfor ikke inneholde noen klientreferanser.

Vi påtar oss meget tunge og ressurskrevende oppdrag. De tilgjengelige ressursene er godt dekkende for selv de største oppdrag. Firmaets størrelse gir fleksibilitet og evne til å fokusere på den for klienten optimale løsning.

Gjennom vår German Desk, yter vi også forretningsjuridisk rådgivning innen norsk-tyske rettsforhold.