I takt med globaliseringen og økende konkurranse blir det mer og mer viktig også for advokater, patentagenter, revisorer og skatterådgivere å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt.

Advokatkontorer må kunne oppfylle klientenes krav på alle områder og forventer samarbeid mellom kompetente advokatkontorer.

GHG påtar seg meget tunge, ressurskrevende oppdrag. De tilgjengelige ressursene er godt dekkende for alle typer oppdrag. Firmaets størrelse gir fleksibilitet og evne til å fokusere på den optimale løsning for klienten.

Ars Legis

Siden 1993 har det internasjonale nettverk Ars Legis tilbudt sine medlemskontorer og deres klienter en hurtig og kvalifisert rådgivning og representasjon også innenfor de områder som ikke hører til medlemskontorets sedvanlige arbeidsområde. Klienten beholder sin lokale advokat som samtalepartner, men advokaten samarbeider med øvrige advokatkontorer innenfor Ars Legis.

JCA International

Gram, Hambro & Garman er medlem av det europeiske advokatnettverket JCA International. JCA International ble stiftet i 1995 og består i dag av medlemmer i 23 land.

JCAs styrke er nære forbindelser mellom medlemmene og et høyt nivå på kvalitet og kompetanse. Det enkelte medlem har anledning til å benytte seg av de øvrige medlemmers tjenester ved behov.

Medlemskap er begrenset til ett advokatfirma per land, som er sikret rask tilgang til juridisk ekspertise fra hele Europa, og har etablert kontakt med advokatfirmaer over hele verden.