I takt med globaliseringen og økende konkurranse blir det mer og mer viktig også for advokater, patentagenter, revisorer og skatterådgivere å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt.

Advokatkontorer må kunne oppfylle klientenes krav på alle områder og forventer samarbeid mellom kompetente advokatkontorer.

GHG påtar seg meget tunge, ressurskrevende oppdrag. De tilgjengelige ressursene er godt dekkende for alle typer oppdrag. Firmaets størrelse gir fleksibilitet og evne til å fokusere på den optimale løsning for klienten.