Arbeidsrett er i kontinuerlig endring, blant annet på bakgrunn av EU-rettens innflytelse på norsk rett. Vi tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området.

Våre advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere, i Norge og i utlandet. Gjennom tett oppfølgning forsøker vi å komme frem til gode løsninger med lavest mulig konfliktnivå.

Vi rådgir på alle områder av arbeidslivet, herunder utarbeidelse av ansettelseskontrakter, deltagelse i forhandlingsmøter ved oppsigelser og avskjed, rådgivning i omorganiseringsprosesser, som bl.a. nedbemanning, permitteringer, oppkjøp, fusjoner og virksomhetsoverdragelser, samt tvisteløsning både gjennom forhandlinger og gjennom domstolene.

 

 

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Arbeidsavtaler
  • Opphør av arbeidsforhold
  • Incentivordninger mv.
  • Omstillinger/nedbemanninger/omorganiseringer
  • Alle problemstillinger innenfor HR
  • Personvern og kontrolltiltak
  • Tvisteløsning
  • Virksomhetsoverdragelse