Imateriallrett er et felt i stadig endring som favner vidt. De immaterielle rettighetene utgjør ofte en av virksomhetens viktigste verdier og en riktig og effektiv håndhevelse av disse har aldri vært viktigere for næringslivet enn nå.

Våre advokater har solid kompetanse på området og bistår klienter jevnlig med immaterialrettslige spørsmål, herunder patentrett, varemerke- og kjennetegnsrett, og opphavsrett. Bistanden omfatter registrering av patenter og varemerker, fremme innsigelser mot andre rettighetshavere og annet arbeid for å hindre misbruk av allerede registrerte rettigheter.

Vi har jevnlig saker som verserer for Patentstyret, samt Klagenemnda for industrielle rettigheter, og prosederer også saker for domstolene ved om nødvendig.

 

 

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Registreringssøknader
  • Håndhevelse av rettigheter
  • Tvisteløsning
  • Forhandlinger og utforming av alle typer avtaler
  • Administrasjon av porteføljer