GHG har omfattende erfaring innen luftfart og flyfinansiering. Vi bistår flyprodusenter, banker, leasingselskaper, forsikringsselskaper og eiere av fly. Vår bistand gjelder særlig leieavtaler, finansiering, kjøp og salg av fly. Mye arbeid omfatter etablering av sikkerheter, finansiering og refinansiering. Vi bistår i forbindelse med kjøp eller salg av nye fly fra flyprodusenter og ved senere salg av fly eller porteføljer av fly.

Norge har en luftfartsvirksomhet som har vært i hurtig utvikling, med en stor økning av sivile luftfartøy og stadig flere og større aktører. Norge har tiltrådt Cape Town konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre samt Protokoll til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøyløsøre.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kjøp og salg av fly
  • Etablering av sikkerhet og sikkerhetsdokumentasjon
  • Finansiering
  • Refinansiering og finansiell restrukturering
  • Bistand ved utarbeidelse og etablering av leieavtaler