Våre advokater rådgir både offentlige institusjoner og private bedrifter i hele bredden av det offentligrettslige og forvaltningsrettslige spekteret.

Dette gjelder både forvaltningsrett og statsrett, herunder offentlighetslov, forvaltningslov, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EØS-rettslige problemstillinger mer generelt. Innsatsen på feltet omfatter også tjenestemannsrett, omstillinger i det offentlige, internasjonalt samarbeid og anvendelse av- og gjennomføring av internasjonale konvensjoner. I tillegg omfatter saksfeltet miljørett.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Saksbehandling innen forvaltningen
  • Offentlige anbud
  • Ulike søknadsprosesser
  • Forhandlinger og kontraktsforhold
  • Tvisteløsning