Vi er løsningorienterte og gir strategiske råd fra de innledende forhandlingene til gjennomføring av transaksjonen. Gjennom et tett samarbeid med våre klienter bidrar vil til en vellykket transaksjonsprosess. Vi håndterer alt fra enkle en-til-en private transaksjoner, til større grenseoverskridende transaksjoner og komplekse oppkjøp.

Våre advokater har spisskompetanse innenfor utforming av kontrakter og øvrig transaksjonsdokumentasjon.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Private equity – og venture capital – transaksjoner
  • Due dilligence
  • Utforming av kontrakter og øvrig transaksjonsdokumentasjon
  • Restrukturering og omorganisering
  • Kapitalmarkedtransaksjoner
  • Bistand i forhandlingene
  • Joint Venture etablering
  • Fusjoner og fisjoner