GHG bistår utstedere, verdipapirforetak og investorer i forhold til hele spekteret av kapitalmarkedtransaksjoner og problemstillinger vedrørende børs- og verdipapirrett.

Herunder bistand relatert til tilbudsplikt og frivillig tilbud, innsidehandel, flagge- og meldeplikt, adferdsregler, grenseoverskridende virksomhet, prospektkrav, markedsmanipulasjon, egenhandel, emisjoner og sammenslåinger, fisjoner og nye og fortsatte noteringer.

Børs og kapitalmarkedet er et område hvor lovgivningen er gjenstand for fortløpende endring. Dette skyldes blant annet endringer som skjer i det indre europeiske markedet for finansielle tjenester, hvilket er inntatt som en del av EØS-avtalen.

Vår bistand omfatter rådgivning og saksførsel for domstoler og børsklagenemnden.

 

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Børsnotering og emisjoner
  • Flagge- og meldeplikt
  • Løpende informasjonsplikt og innsideinformasjon
  • Prospektkrav
  • Oppkjøp av børsnoterte selskaper