GHG bistår klienter innen hele fagfeltet «fast eiendoms rettsforhold», herunder ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom, både til boligformål og til næringsformål, herunder ved due diligence-arbeid. Vi bistår også ved strukturering og salg av boligprosjekter til profesjonelle motparter eller til sluttbrukermarkedet, ved seksjonering, og ved stiftelse av borettslag, samt ved fusjon mellom borettslag og heleiet eiendomsselskap, etter den såkalte «borettslagsmodellen».

Våre advokater bistår også ved selskapsrettslige fisjoner og fusjoner i anledning eiendomsprosjekter.

 

 

 

Vi kan bistå med blant annet: 

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Plan og bygningsrett
  • Eiendomsorganisering
  • Eiendomsrett og grenser, naboforhold
  • Utbygningsavtaler
  • Tvisteløsning og prosedyre