Våre faglig sterke og erfarne advokater bistår innenlandske og internasjonale finansinstitusjoner, tilretteleggere og låntagere i forbindelse med syndikerte og bilaterale lån, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering, sale and lease-back transaksjoner, eksportfinansiering, leasing og obligasjonslån. I kjølvannet av dette arbeidet bistår vi naturligvis også ved refinansiering, restrukturering, tvisteløsning og fullbyrdelse av sikkerheter.

En vesentlig del av disse oppdragene blir utført innenfor bransjene skipsfart, offshore, luftfart, energi og fast eiendom.

 

 

 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Finansiering
  • Regulatoriske spørsmål
  • Refinansiering og finansiell restrukturering
  • Finansierings- og sikringsdokumentasjon
  • Bistand under forhandlinger
  • Derivater

KONTAKTPERSON