Jan C. H. Endresen begynte som advokat i Gram, Hambro & Garman 1. desember 2012, etter en lang karriere innenfor finans og forsikring, hvor han har hatt ledende posisjoner. Sist var han adm. dir. i Storebrand International, som gikk på børs under navnet Oslo Reinsurance ASA. Før dette ledet han i noen år juridisk avdeling i Storebrands investeringsavdeling.
Som advokat har han arbeidet syv år i Wikborg & Rein, hvorav tre år i New York og Rotterdam, hvor han særlig arbeidet med sjørett og finansiering av skip og borerigger.

Jan har innehatt en rekke styreverv i bedrifter i inn- og utland og undervist i styrerollen og styreansvar på Forsikringsakademiet/BI.

  • Partner – Gram, Hambro & Garman 2012
  • Adm. dir. – Oslo Reinsurance Company ASA (eks. Storebrand International Insurance Co. AS) 1994-2010
  • Leder – Storebrand Investment Management AS, juridisk avdeling 1991-1994
  • Adm. dir. – Finansieringsselskapene Heimdal og Norsk Kausjon AS 1983-1991
  • Banksjef – Kreditkassen, internasjonal finansiering 1981-1983
  • Viseadm. dir. – Assuranceforeningen Gard
  • Advokat – Wikborg & Rein 1972-1979
  • Dommerfullmektig 1971-1972
  • Cand. Jur. – Universitetet i Oslo 1971

Jan

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 974 73 708
Epost: jche@ghg.no

VCARD