Tvisteløsning og prosedyre er en sentral del av GHGs virksomhet. Våre advokater har lang erfaring med å håndtere store og kompliserte tvister for både domstolene og voldgiftsretten. Flere av våre medarbeidere oppnevnes regelmessig som dommere i voldgift. Våre prosedyreoppdrag berører de aller fleste rettsområder, herunder transportrett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, arbeidsrett og påstått økonomisk kriminalitet.

 

KONTAKTPERSON