Morten Garman har lang erfaring som rådgiver innen de fleste forretningsjuridiske områder, herunder omfattende bistand innenfor finansieringsvirksomhet, både i tilknytning til utarbeidelse av lånedokumentasjon og organisatoriske spørsmål.

Han arbeider med børs- og verdipapirrett, selskapsrett, internasjonal rett, rådgivning i tilknytning til kontrakter, transportrett, prosessoppdrag innenfor entreprise og offshorekontrakter, og han er også benyttet som voldgiftsdommer i tvister innenfor disse rettsområder.

Morten Garman har omfattende styreerfaring og innehar tunge styreverv i større norske konsern og i utenlandske selskaper med internasjonal virksomhet.

  • Møterett for Høyesterett
  • Etablerte Gram, Hambro & Garman 1977
  • Advokat – Wikborg, Rein & Co. 1973-1977
  • Advokat – Rederiet Halfdan Ditlef-Simonsen 1972-1973
  • Dommerfullmektig – 1971-1972
  • Cand. Jur. – Universitetet i Oslo 1971

Morten Garman

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 94 14 20
Mobil: (+47) 982 89 770
Epost: mg@ghg.no

VCARD