I dagens teknologiske samfunn behandler alle virksomheter personopplysninger. De nye metodene for lagring, analyse og innsamlingen av disse dataene har ført til at disse har betydelig kommersiell verdi.

Samtidig har digitaliseringen ført til at regelverket på området har blitt betydelig skjerpet, og kravene til håndtering og dokumentasjon for å ivareta den enkeltes personvern har blitt vesentlig strengere.

Våre advokater har bred erfaring med bistand og rådgivning til nasjonale og internasjonale klienter innen personvernspørsmål.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Kartlegging av om din virksomhet er compliant i henhold til dagens regelverk
  • Utarbeidelse av GDPR dokumentasjon
  • Databehandler avtaler og samtykkeerklæringer
  • Rådgivning tilknyttet arbeidsgivers kontrolltiltak
  • Etablering av interne rutiner og internkontroll
  • Konsejonssøknad og meldinger til Datatilsynet