Våre advokater har spisskompetanse i alle selskapsrettslige spørsmål. Vi har bred erfaring med etablering av hensiktsmessige selskapsstrukturer, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner, aksjonæravtaler mv.

Vi bistår også ved utarbeidelse av avtaler i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet og selskaper, ved gjennomgang av eksisterende rettslige forhold (due diligence), fusjoner og fisjoner, ved restrukturering av konserner og tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer. For øvrig bistår vi selskaper og aksjonærer med utarbeidelse av alle former for selskapsrettslig dokumentasjon, og bidrar til verdiskapning gjennom aktiv rådgivning og styredeltakelse. I tillegg til transaksjonsstøtte bistår vi også ved selskapsrettslige tvister av enhver art.

Vi har et godt samarbeid med advokatfirmaer i flere land, hvor vi gjennom vårt nettverk kan finne de beste løsninger for våre klienter.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med: 

  • Valg av selskapsform og konsernstuktur
  • Stilftelse
  • Corporate governance
  • Aksjonæravtaler
  • Konserninterne transaksjoner
  • Omstruktureringer, fisjoner og fusjoner
  • Finansiering
  • Emisjoner og kapitalnedsettelser
  • Tvisteløsning
  • Transaksjoner

KONTAKTPERSON