Vi arbeider innenfor hele det skatterettslige området, med hovedvekt på problemstillinger i tilknytning til selskapsbeskatning, beskatning av stiftelser, og skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger for offentlige virksomheter. Våre advokater har bred kompetanse på internasjonal skatterett og gir råd om selskaps-strukturer og i transaksjoner.

I tillegg arbeider vi med problemstillinger knyttet til FoU og skatt. GHG er det fremste kompetansemiljøet i Norge når det gjelder SkatteFUNN og skatteinsentiver for FoU i utlandet. Vi har bistått både i utformingen av dagens regler, evalueringen av SkatteFUNN og rådgivning vedrørende grenseflaten mellom statsstøtte og gunstige nasjonale skatteregler. Vi gir bistand til firmaer som ønsker å benytte seg av SkatteFUNN, herunder håndtering av uenighet mellom bedrifter, Forskningsrådet og skattemyndighetene.

Vi kan bistå i spørsmål som gjelder optimalisering av merverdiavgift, herunder ved leveranser på tvers av landegrenser. I tillegg har vi erfaring med generasjonsskifte og transaksjoner som omfatter overføring av IPR.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Norsk og internasjonal selskaps- og næringsbeskatning
  • Optimalisering av transaksjoner, handel og etablering på tvers av landegrenser
  • Skattefunn
  • Merverdiavgift, toll og avgift
  • Ligningsforvaltning
  • Generasjonsskifte
  • Skattestrukturering ved kjøp og salg av virksomhet, og annen omstrukturering
  • Personbeskatning
  • Valg av selskapsform

 

KONTAKTPERSON