Transportrett

Luft, vei, jernbane og sjøtransportrettslige spørsmål

Finansiering

Logistikk og spedisjon

Fohandlingsbistand ved kjøp og salg

Forsikringsspørsmål, dekningsomfang og ansvar

Regresskrav

Finansiering

Finansiering

Regulatoriske spørsmål

Refinansiering og finansiell restrukturering

Finansierings- og sikringsdokumentasjon

Bistand under forhandlinger

Maritim

Salg og kjøp av skip

Finansiering og sale/leaseback

Bygge, reparasjon og andre typer kontrakter

Havaribistand

Tvisteløsning

Forsikring

Luftfart

Kjøp og salg av fly

Etablering av sikkerhet og sikkerhetsdokumentasjon

Finansiering

Refinansiering og finansiell restrukturering

Utarbeidelse og etablering av leieavtaler

Transportrett er et felt med mange tilgrensende fagområder.