Skipsfart har lang tradisjon i Norge og sjøretten omfatter reglene innenfor alle sider av skipsfarten. Også internasjonalt har norsk skipsfart har hatt en ledende rolle i generasjoner.

Våre advokater bistår ved transaksjoner og tvisteløsning i Norge og internasjonalt innen alle områder innenfor maritim virksomhet, herunder kjøp og salg av skip, bygge- og reparasjonskontrakter, finansiering, certepartier, lasteskader, sammenstøt, ansvarsbegrensning, arrest og forsikring m.v. Vi har i en årrekke vært norsk korrespondent for flere International Group P&I klubber.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med: 

 • Salg og kjøp av skip
 • Finansiering og sale/leaseback
 • Bygge, reparasjon og andre typer kontrakter
 • Havaribistand
 • Tvisteløsning
 • Forsikring
 • Bistand ved prosjekter og forhandlinger
 • Organisering av virksomheten
 • Skatt
 • Samarbeidsavtaler

Reglene innen transportretten avviker andre erstatningsregler når det kommer til ansvar for skade og forsinkelse av gods. Når det kommer til internasjonal transport er Norge bundet til EØS-reglene på området. For å kunne ivareta sine interesser på en best mulig måte er det viktig å ha oversikt over regelverket, det er der gode rådgivere kommer inn.

Våre advokater har bred kompetanse innen internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk som berører transport og spedisjonsvirksomhet, både på landeveien, på sjøen, på jernbane, i luften og ved multimodale transporter. Vi bistår speditører, transportører og oppdragsgivere innen transportsektoren med bl.a. rådgivning og prosedyreoppdrag i forbindelse med lasteskader etc.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med:

 • Luft, vei, jernbane og sjøtransportrettslige spørsmål
 • Finansiering
 • Logistikk og spedisjon
 • Fohandlingsbistand ved kjøp og salg
 • Forsikringsspørsmål, dekningsomfang og ansvar
 • Tvisteløsning
 • Regresskrav

KONTAKTPERSON