Skipsfart har lang tradisjon i Norge og sjøretten omfatter reglene innenfor alle sider av skipsfarten. Også internasjonalt har norsk skipsfart har hatt en ledende rolle i generasjoner.

Våre advokater bistår ved transaksjoner og tvisteløsning i Norge og internasjonalt innen alle områder innenfor maritim virksomhet, herunder kjøp og salg av skip, bygge- og reparasjonskontrakter, finansiering, certepartier, lasteskader, sammenstøt, ansvarsbegrensning, arrest og forsikring m.v. Vi har i en årrekke vært norsk korrespondent for flere International Group P&I klubber.

 

 

 

Vi kan blant annet bistå med: 

  • Salg og kjøp av skip
  • Finansiering og sale/leaseback
  • Bygge, reparasjon og andre typer kontrakter
  • Havaribistand
  • Tvisteløsning
  • Forsikring
  • Bistand ved prosjekter og forhandlinger
  • Organisering av virksomheten
  • Skatt
  • Samarbeidsavtaler

KONTAKTPERSON