Transaksjoner

Kjøp og salg av virksomheter

Private equity – og venture capital – transaksjoner

Due dilligence

Utforming av kontrakter og øvrig transaksjonsdokumentasjon

Restrukturering og omorganisering

Kapitalmarkedtransaksjoner

Virksomhetsjus

Valg av selskapsform og konsernstuktur

Stilftelse

Corporate governance

Aksjonæravtaler

Konserninterne transaksjoner

Omstruktureringer, fisjoner og fusjoner

Luftfart

Kjøp og salg av fly

Etablering av sikkerhet og sikkerhetsdokumentasjon

Finansiering

Refinansiering og finansiell restrukturering

Utarbeidelse og etablering av leieavtaler

Maritim

Salg og kjøp av skip

Finansiering og sale/leaseback

Bygge, reparasjon og andre typer kontrakter

Havaribistand

Tvisteløsning

Forsikring

Transaksjoner er et felt med mange tilgrensende fagområder.