Nærmere 4 år etter at arveavgiftsloven fra 1964 ble avskaffet, har spørsmålet om gjeninnføring på nytt kommet på banen. SV har varslet et forslag om å gjeninnføre arveavgiften på arv og gaver. Samtidig er det politiske bildet langt mer labilt enn tidligere. Usikkerheten vil gjelde hele innværende Stortingsperiode. Dersom SV gjennom utspill fra KrF skulle…