Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter. Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med kompensasjon under koronapandemien. Kompensasjonsordningene varierer ut fra den til en hver tid gjeldende situasjon. Ta gjerne kontakt for å se hvordan…

Styret er et organ i en sammenslutning som varerier alt fra aksjeselskap til foreninger og det estimeres å være flere hundretusen styrer i Norge og desto flere styremedlemmer. I det vesentlige er styreansvaret og virksomheten i et styre lovregulert, men ikke alltid, foreninger har ingen lovregulering. Aksjeloven er sentral i alle sammenhenger, og brukes analogisk…