Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert, men det er viktig å være sikker på at opplysningene som sendes inn er korrekte. Både med hensyn til å få riktig kompensasjon, og ikke komme…

Styret er et organ i en sammenslutning som varerier alt fra aksjeselskap til foreninger og det estimeres å være flere hundretusen styrer i Norge og desto flere styremedlemmer. I det vesentlige er styreansvaret og virksomheten i et styre lovregulert, men ikke alltid, foreninger har ingen lovregulering. Aksjeloven er sentral i alle sammenhenger, og brukes analogisk…