Banks and other leasing companies are holding security interest in aircraft owned by Norwegian Air Shuttle ASA (“NAS”). A protection of these creditors is regulated in the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment of 16 November 2001 and its Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment (collectively referred to as the “CTC”)….

On 15 April, the Norwegian Government proposed to the Parliament a Temporary reconstruction law to remedy financial problems as a result of outbreaks of covid-19 (Reconstruction Act) The proposed new legislation will, if it is passed by the parliament, be favourable for the ongoing restructuring efforts in Norwegian. The proposed legislation includes, among other things,…

Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert, men det er viktig å være sikker på at opplysningene som sendes inn er korrekte. Både med hensyn til å få riktig kompensasjon, og ikke komme…

Styret er et organ i en sammenslutning som varerier alt fra aksjeselskap til foreninger og det estimeres å være flere hundretusen styrer i Norge og desto flere styremedlemmer. I det vesentlige er styreansvaret og virksomheten i et styre lovregulert, men ikke alltid, foreninger har ingen lovregulering. Aksjeloven er sentral i alle sammenhenger, og brukes analogisk…

Professor Karen Helen Ulltveit-Mo tar i sin kronikk «Støtteordninger- pengelsluk eller effektivt virkemiddel?» i DN 30.august 2018 opp spørsmål om blant annet berettigelsen av SkatteFUNN-ordningen, som vil koste staten over 4 milliarder kroner for 2017. Hun spissformulere at vi kunne ha greid oss uten SkatteFUNN. Det er selvfølgelig riktig. Men det går ikke fremover for…

Nærmere 4 år etter at arveavgiftsloven fra 1964 ble avskaffet, har spørsmålet om gjeninnføring på nytt kommet på banen. SV har varslet et forslag om å gjeninnføre arveavgiften på arv og gaver. Samtidig er det politiske bildet langt mer labilt enn tidligere. Usikkerheten vil gjelde hele innværende Stortingsperiode. Dersom SV gjennom utspill fra KrF skulle…

Varslingsreglene er inntatt i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A, men Varslingsutvalget har foreslått en egen varslingslov. Tanken er at reglene i arbeidsmiljøloven og den nye (mulige) varslingsloven skal gjelde parallelt. Utvalgets utredning om varsling er sendt på høring, og departementet vurderer nå høringssvarene. Vi er trolig et skritt nærmere en egen varslingslov. GHG har tidligere presentert…

GHG bistod i den vellykkede registreringen av cruiseskipet «Viking Jupiter» i Norsk Internasjonalt Skipsregister («NIS») den 7. februar 2019. Skipet ble levert av Fincantieri-verftet i Ancona. GHG var representert av advokatfullmektig Pamela Kajic-Piplica og advokatfullmektig Sandra Ihlebæk på NIS sine kontorer i Bergen. Du kan lese mer om registreringen av «Viking Jupiter» på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside:…