Før oppstart som advokatfullmektig hos Gram, Hambro & Garman Advokatfirma jobbet Fnnan som juridisk saksbehandler hos Indem Advokatfirma og har erfaring med EU-rettslige pengekrav etter EC 261/2004. Masteravhandlingen til Fnnan har også vært innenfor EU-rettens område, nærmere bestemt skrev Fnnan om forskjellsbehandling av aktører som misbruk av dominerende stilling etter konkurranseloven, EEA og TFEU.

I løpet av studiet var Fnnan også aktiv med etablering og utvikling av flere oppstartsselskaper, herunder StudentLink AS, Qtime AS og flere luftveisklinikker i Oslo- og Vikenområdet.

Fnnan er godt kjent med flere juridiske og praktiske forretningsmessige problemstillinger.

  • Advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS, 2021-
  • Master i rettsvitenskap ved UiO 2021
  • Juridisk saksbehandler i Indem Advokatfirma AS 2019-2021

KONTAKT

Mobil: (+47) 91 14 04 91
Epost: fg@ghg.no