Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter. Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ble skrevet i forbindelse med kompensasjon under koronapandemien. Kompensasjonsordningene varierer ut fra den til en hver tid gjeldende situasjon. Ta gjerne kontakt for å se hvordan…

Styret er et organ i en sammenslutning som varerier alt fra aksjeselskap til foreninger og det estimeres å være flere hundretusen styrer i Norge og desto flere styremedlemmer. I det vesentlige er styreansvaret og virksomheten i et styre lovregulert, men ikke alltid, foreninger har ingen lovregulering. Aksjeloven er sentral i alle sammenhenger, og brukes analogisk…

Für Unternehmen, die in Norwegen wirtschaftlich tätig sind, kann sich immer mal wieder der Bedarf ergeben, Arbeitnehmer nur für einen befristeten Zeitraum einzustellen. Grundsätzlich sind Arbeitnehmer in Norwegen fest, dass heisst, unbefristet anzustellen Das norwegische Arbeitsgesetz (arbeidsmiljøloven) eröffnet aber die Möglichkeit befristeter Anstellungsverträge in besonderen, vom Gesetz vorgegebenen Fällen. (§ 14-9 Absatz 1 a –…