Banks and other leasing companies are holding security interest in aircraft owned by Norwegian Air Shuttle ASA (“NAS”). A protection of these creditors is regulated in the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment of 16 November 2001 and its Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment (collectively referred to as the “CTC”)….

On 15 April, the Norwegian Government proposed to the Parliament a Temporary reconstruction law to remedy financial problems as a result of outbreaks of covid-19 (Reconstruction Act) The proposed new legislation will, if it is passed by the parliament, be favourable for the ongoing restructuring efforts in Norwegian. The proposed legislation includes, among other things,…

Er din bedrift rammet av omsetningstap som følge av tiltakene rundt korona? Da kan du kanskje søke om kompensasjon til nødvendige utgifter. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert, men det er viktig å være sikker på at opplysningene som sendes inn er korrekte. Både med hensyn til å få riktig kompensasjon, og ikke komme…

Styret er et organ i en sammenslutning som varerier alt fra aksjeselskap til foreninger og det estimeres å være flere hundretusen styrer i Norge og desto flere styremedlemmer. I det vesentlige er styreansvaret og virksomheten i et styre lovregulert, men ikke alltid, foreninger har ingen lovregulering. Aksjeloven er sentral i alle sammenhenger, og brukes analogisk…

Für Unternehmen, die in Norwegen wirtschaftlich tätig sind, kann sich immer mal wieder der Bedarf ergeben, Arbeitnehmer nur für einen befristeten Zeitraum einzustellen. Grundsätzlich sind Arbeitnehmer in Norwegen fest, dass heisst, unbefristet anzustellen Das norwegische Arbeitsgesetz (arbeidsmiljøloven) eröffnet aber die Möglichkeit befristeter Anstellungsverträge in besonderen, vom Gesetz vorgegebenen Fällen. (§ 14-9 Absatz 1 a –…